Stat de funcții

Nr. crt. Denumirea funcției Categoria/ Nivelul studiilor Nr.posturi
I. Personal contractual
A. Funcții de conducere
1 Director S 1
Medic
2 Contabil-șef S 1
Economist
TOTAL  A 2
B. Funcții de execuție
1 Medic S 1
2 Asistent social S 2
3 Psiholog S 1
4 Inspector specialitate S 1
5 Administrator M 1
6 Economist S 1
7 Magaziner M 1
8 Asistent medical PL 5
9 Lucrător social M 4
10 Instructor de ergoterapie M 2
11 Infirmieră G 8
12 Muncitor calificat G 7
13 Ingrijitoare G 2
TOTAL B 36
TOTAL 38