Prezentare generala

Centrul rezidenţial de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice

Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureş ,cod serviciu social 8730 CR-V-I,  este instituția specializată de asistență socială,cu personalitate juridică înfiinţată în baza H.C.L. Municipal Târgu Mureş nr.275/2005, şi funcţionează în cadrulfurnizorului de servicii sociale Direcția de Asistență  Socială Târgu Mureș, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF Nr.005798; este un serviciu social licenţiat ,deține  L.F. nr.0010073, cu sediul în Municipiul Târgu-Mureş, str. Evreilor Martiri, nr. 29-31, cod poştal: 540545, Judeţul Mureş, având o capacitate de 76 de locuri. Centrul, cu personalitate juridică, are cod fiscal, CUI 4322858, cont bancar, ştampilă şi siglă proprie.

Scopul serviciului social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureş” este de a asigura servicii sociale de interes local, respectiv servicii corespunzătoare de găzduire,  hrană și readaptare, îngrijiri medicale, activități de ergoterapie și petrecere a timpului liber, asistență socială și psihologică persoanelor vârstnice( persoane care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege) cu domiciliul pe raza municipiului Târgu Mureș care necesită îngrijiri socio-medicale permanente, care nu pot fi asigurate la domiciliu, nu se pot gospodări singure, care sunt lipsite de susținători legali sau aceștia nu pot să-și îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale, nu au locuință și nu realizează venituri proprii (decât cele din pensie).

Imobilul, vechi de peste 100 de ani, a fostreabilitat din temelii, investiţiaînvaloare de peste 3,6 milioane lei realizându-se din fondurieuropene, la care autoritatealocală a contribuit cu o cofinanțare de peste 800.000 lei.

Unitatea  funcţionează în condiţiile respectării legislației privind Standardele  Minime de Calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate  persoanelor vârstnice.