Despre noi

Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş „(numit în continuare Cămin), cod serviciu social 8730 CR-V-I, este înfiinţat  de furnizorul Primăria Municipiului Tîrgu Mureş, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001049, deţine Licenţa de funcţionare definitivă Seria LF nr.0000057, CUI 4322858 (centru cu personalitate juridică), având sediul în municipiul Tîrgu-Mureş, str. Evreilor Martiri, nr. 29-31, cod poştal: 540545, Judeţul Mureş, având o capacitate de 76 de locuri.

Căminul   este instituţia specializată de asistenţă socială, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş. înfiinţată şi organizată în baza HCL nr.275/2005. Imobilul, vechi de peste 100 de ani, a fost reabilitat din temelii, investiţia în valoare de peste 3,6 milioane lei realizându-se din fonduri europene, la care autoritatea locală a contribuit cu o cofinanțare de peste 800.000 lei.

Scopul serviciului social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş” este de a asigura la nivel local aplicarea politicilor si strategiilor de asistență socială a persoanelor vârstnice prin activităţi sau ansamblu de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale , în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii;  menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie, în cazul în care persoana sau familia este incapabilă să o soluționeze singură.

Unitatea  funcţionează în condiţiile respectării legislației privind Standardele  Minime de Calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate  persoanelor vârstnice.