Consiliu Consultativ

 

Având în vedere prevederile :

 

–  Hotărârii Guvernului Nr. 867 /14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor  sociale precum  şi Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, publicate în Monitorul Oficial nr.834/9 noiembrie 2015,Anexa 1 la nomenclator,

Art. 10:

“ (1) Consiliul consultativest e o structură care asigură:

  1. a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, care a solicitat şi obţinut licenţa de funcţionare a serviciului social cu cazare, a respectării standardelor minime de calitate;
  2. b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte funcţionarea centrului.

(2) Consiliul consultativ este compus din reprezentanţi ai furnizorului de servicii sociale (care au înfiinţatori, după caz, care finanţează instituţia )şi reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul centrului, aleşi în mod democratic.

(3) Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

  1. a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au impact direct asupra serviciilor sociale
  2. b) analizează activităţile derulate în centru şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire a acestora;
  3. c) după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordat eunei persoane beneficiare în situaţia în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiar sau personalul centrului.”

Tabel nominal cuprinzând membrii Consiliului Consultativ din cadrul

Serviciului social cu cazare „Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureş”

Nume şi prenume  

Funcţia

 

Andreia Moraru Director Executiv DAS Tg.Mureș
Todoran Carmen Corina Director Executiv adjunct DAS Tg.Mureș
Szocs Zsusanna-Anna Șef serviciu DAS Tg.Mureș
Tolan Petru Reprezentant al beneficiarilor din Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureş
Dumitru Gheorghe Reprezentant al beneficiarilor
Popa Alexandru Laurenţiu Reprezentant al beneficiarilor