Consiliu Consultativ

Având în vedere prevederile :

–  Hotărârii Guvernului Nr. 867 /14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor  sociale precum  şi Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, publicate în Monitorul Oficial nr.834/9 noiembrie 2015, Anexa 1 la nomenclator,

Art. 10:

“ (1) Consiliul consultativ este o structură care asigură:

  1. a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, care a solicitat şi obţinut licenţa de funcţionare a serviciului social cu cazare, a respectării standardelor minime de calitate;
  2. b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte funcţionarea centrului.

(2) Consiliul consultativ este compus din reprezentanţi ai furnizorului de servicii sociale (care au înfiinţat ori, după caz, care finanţează instituţia )şi reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul centrului, aleşi în mod democratic.

(3) Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

  1. a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au impact direct asupra serviciilor sociale
  2. b) analizează activităţile derulate în centru şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire a acestora;
  3. c) după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor.”

ANEXA la HCL Municipal Târgu Mureş nr.164/06.07.2018

Tabel nominal cuprinzând membrii Consiliului Consultativ din cadrul

Serviciului social cu cazare „Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureş”

   
Nume şi prenume Funcţia

 

Peti Andrei Reprezentant Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş

 

Kovács Lajos Alpár Reprezentant Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş

 

Matei Dumitru Reprezentant Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş

 

 

Rotar Simona

Reprezentant Municipiul Tîrgu Mureş

 

Tolan Petru Reprezentant al beneficiarilor din Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş
Vasile Hanc Reprezentant al beneficiarilor din Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş
Popa Alexandru Laurenţiu Reprezentant al beneficiarilor din Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş