Concursuri

 

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Târgu Mureş,  organizează

CONCURS în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post vacant cu statut contractual de execuţie :

-Muncitor calificat BUCĂTAR M/P -1 post

  • Nivelul studiilor- studii medii/profesionale, calificare în domeniu
  • Vechime în meseria de bucătar-minim 1 an

Concursul va avea loc la sediul Căminului pentru persoane vârstnice,str. Evreilor Martiri nr. 29-31,Târgu–Mureș , în data de 09.04.2021 ora 10.oo proba scrisă şi în data de 14.04.2021 ora 10.oo interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pâna la data de 2.04.2021 ora 10.00, la sediul Căminului .

Condiţiile de participare la concurs, actele solicitate pentru dosarul de înscriere şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei .

Relații suplimentare se pot obține  la telefon 0365-404480,  interior 107, intre orele 10-14 ,şi la sediul Căminului.

 

                                                                  CONSILIUL LOCAL  MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

                                                                           DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

                                                                  CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

                                   România, judeţul Mureş, Tg. Mureş, str. Evreilor Martiri, nr. 29-31, CUI 4322858

                                    Tel/fax 0365-404.480, e-mail: camin@tirgumures.ro  camin.mures@rdslink.ro

                                                               

     

                         TABEL  CUPRINZÂND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL                        ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCŢIEI CONTRACTUALE DE EXECUŢIE VACANTE DE

                                                                                                       BUCĂTAR

                                                               LA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

 

Afisat azi 6.04.2021, ORA 14 ,la sediul Căminului pentru persoane vârstnice, str Evreilor Martiri

Nr. 29-31 Târgu –Mures şi pe site-ul www.caminmures.ro

 

Numărul dosarului de concurs REZULTAT
1 651 ADMIS

 

Candidaţii declaraţi admiși vor susţine proba scrisă în data de 9 aprilie  2021, ora 10 la sediul Căminului pentru persoane vârstnice ,str Evreilor Martiri nr 29-31.

 

Comisia de concurs